🍁رنگ ها محو میشوند

همه چیز فرو میریزند

امپراطوری ها سقوط میکنند..


ولی...

مهربانی جاودانه است.

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham

ما را در تلگرام دنبال کنید!    @Peygham