💠الهی!

از بس که دو  دیده در خیالت دارم 

در هر چه نگه کنم تویی پندارم.


📚خواجه عبدالله انصاری

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham