آیت الله بهجت(ره):

با تمام وجود گناه کردیم؛ 

نه نعمت هایش را از مـــا گرفت 

و نه گناهانمان را فاش کرد

اگر 

بندگی اش را میکـــــردیم چــه میکرد...؟🌸

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham