🌏 فضانوردی گفته بود 

من که در این بالا خدایی نمیبینم!

یک نفر پاسخ وی را داد

📌 وقتی کپسول اکسیژنت تموم شد میبینی.


ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham