🍁خداوندا 

اراده ام را به زمان کودکی ام برگردان،

همان زمان که برای یکبار ایستادن هزاربار می افتادم اما نا امید نمی شدم...

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham