🌺  مثل آینه باش
آینه، بدون سر و صدا ( عیب و حُسن را ) می گوید و

فریاد نمی زند و فریب نمی دهد
و ...

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham