"عصبانی شدن آسان است؛
 همه می‌توانند عصبانی شوند،
اما عصبانی شدن در برابر شخصِ مناسب، به میزان مناسب، در زمان مناسب، به دلیل مناسب و به روش مناسب – آسان نیست!"

ارسطو

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham