🌎 حال دنیا 

را پرسیدم من از فرزانه ای 

گفت

 یا خواب است  یا باد است  یا افسانه ای ...


📚ابوسعید ابوالخیر

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham

ما را در تلگرام دنبال کنید!    @Peygham